Project omschrijving

Milieumanagementsysteem Smeulders Interieurgroep

Wij hebben Smeulders Interieurgroep begeleidt in het opzetten van een milieumanagementsysteem dat voldoet aan de ISO 14001 norm.
Het milieumanagementsysteem van Smeulders Interieurgroep is sindsdien succesvol gecertificeerd.

Adromi heeft de medewerkers van Smeulders Interieurbouw begeleid in het vormgeven van het managementsysteem waardoor het op maat is toegesneden op de bedrijfsvoering. Zo levert het gecertificeerde managementsysteem naast het verkrijgen van een commercieel voordeel bij opdrachtgunning ook een meerwaarde voor de interne organisatie.

Vanaf het moment van certificering ondersteunen wij Smeulders Interieurbouw op het gebied van onder andere (veranderende) milieu wet- en regelgeving en het uitvoeren van interne audits.