ENERGIELABEL

Bestaat uw bedrijfspand uit meer dan 100 m2 met een kantoorfunctie?
Dan heeft u een energielabel C nodig.

ENERGIELABEL

Utiliteitsgebouwen met een kantoorfunctie moeten sinds 1 januari 2023 minimaal energielabel C hebben. Deze verplichting geldt voor vrijwel alle utiliteitsgebouwen waarvan de gebruikersoppervlakte uit meer dan 50% en meer dan 100 m2 kantoorfunctie bestaat. Bedrijven die nog niet aan deze verplichting voldoen, lopen de kans dat er een handhavingstraject gestart wordt en het pand uiteindelijk zelfs niet meer als kantoor in gebruik mag blijven. Het is dus belangrijk om een energielabel voor uw kantoor te hebben. Adromi kan door middel van een maatwerkadvies voor u uitwerken wat uw verbeteropties zijn voor het verkrijgen van een hoger label.

Daarnaast is een energielabel verplicht bij oplevering, verkoop en verhuur van een utiliteitsgebouw. Uitgezonderd van deze verplichting zijn gebouwen met een industriefunctie, zoals fabriekshallen. Ook zijn monumentale panden uitgezonderd van deze verplichting.

ONZE WERKWIJZE

Voor het opstellen van een energielabel (bij bestaande bouw) komt onze erkende adviseur op locatie voor de opname van het pand. Aan de hand van beschikbare documentatie en de fysieke opname wordt het gebouw geschematiseerd en worden oppervlaktes van gevels, ramen, deuren, panelen, overstek, daken en vloeren berekend. Daarnaast wordt gekeken naar de mate van isolatie en installaties voor warm tapwater, koelen, bevochtiging, verwarmen en luchtverversing. Tot slot wordt er een inventarisatie van de verlichting gemaakt en worden eventuele vormen van gebouwgebonden energieopwekking (zoals zonnepanelen en zonneboilers) in kaart gebracht. Alle gegevens worden verwerkt in de software waaruit het energielabel voor uw pand volgt. Het energielabel wordt door ons bij de overheid geregistreerd zodat uw label officieel bekend is en kan worden opgevraagd door andere partijen.

Adromi Certificaat

Neem voor meer informatie over een energielabel
contact op met Sandra van Bruggen

Neem contact op