BODEM

Op het gebied van bodem doen wij onderzoek en adviseren wij onder andere in het kader van grondtransacties, omgevingsvergunning aanvragen, herinrichting van (bedrijf)locaties, bestemmingswijzigingen en andere ruimtelijke initiatieven. Daarbij staat de kwaliteit van het advies en de rapportage bovenaan. Onze professionals zullen u gedurende het gehele traject informeren en begeleiden en bij tussentijdse resultaten op de hoogte brengen van de stand van zaken.

ADVIES & ONDERZOEK

Als het gaat om het specialisme ‘bodem’
adviseert Adromi met name op de volgende deelgebieden:

 • Vooronderzoek (historisch onderzoek) conform NEN 5725
 • Verkennend bodemonderzoek conform NEN 5740/A1
  • onverdachte- en verdachte locaties
  • nulsituatie onderzoek
  • eindsituatie onderzoek
  • onderzoek ondergrondse opslagtanks
  • aanvullend onderzoek
  • algemene bodemkwaliteit bepaling
  • het in kaart brengen van bodemverontreiniging bij calamiteiten
 • Nader onderzoek conform NTA 5755
 • Verkennend en nader asbest in grond onderzoek conform NEN 5707+C1
 • Waterbodemonderzoek conform NEN 5720
 • Opstellen saneringsplannen
 • Meldingen Besluit Uniforme Sanering (BUS)
 • Milieukundige begeleiding en directievoering saneringen
 • Evaluatie bodemsaneringen

Wij voeren deze onderzoeken uit conform de meest actuele normen en richtlijnen. Daarnaast voeren wij op verzoek van de opdrachtgever een beoordeling ofwel second opinion uit van beschikbaar bodemonderzoek en geven wij juridisch advies bij aan- en verkoop van gronden en aansprakelijkheidsstelling in het kader van verontreinigde grond.

Neem voor meer informatie over bodemadvies en onderzoek
contact op met Anton van der Linde of Lisette Kruse

avdlinde@adromi.nl
078 684 55 55

lkruse@adromi.nl
078 684 55 55