VAKBEKWAAMHEID PGS 15

Voor medewerkers van bedrijven die werken met gevaarlijke stoffen

Publicatiereeks gevaarlijke stoffen 15 (PGS15) geeft veel regels over de opslag van gevaarlijke stoffen.
Zo is vereist dat bij bedrijven waar meer dan 2.500 kg aan verpakte gevaarlijke stoffen wordt opgeslagen een deskundige medewerker aanwezig is.
Deze deskundige moet aantoonbaar vakbekwaam zijn in de omgang met gevaarlijke stoffen.

Adromi biedt een praktijkgerichte cursus Vakbekwaamheid PGS 15 aan waarmee invulling wordt gegeven aan de wettelijke vereisten.

Niveau

Alle niveaus

Duur

1 dagdeel

Locatie

online & incompany

Onderdelen cursus Vakbekwaamheid PGS 15:

  • Basiskennis gevaarlijke stoffen
  • Basiskennis ADR, GHS, CLP & CMR
  • Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 15
  • Bedrijfseigen procedures en werkinstructies gevaarlijke stoffen
  • Bedrijfsnoodorganisatie in relatie tot gevaarlijke stoffen
  • Reageren op incidenten met gevaarlijke stoffen (theorie en praktijk)

Na afloop ontvangen deelnemers een bewijs van deelname

Neem voor meer informatie over deze
cursus contact op met Jelle Kramer

Neem contact op