INTERIM MANAGERS EN PROJECTLEIDERS

Interim-managers

De interim-managers van de Adromi Groep zijn op verschillende niveaus inzetbaar: van coördinator tot MT-niveau. Vanwege onze brede ervaring met diverse overheidsinstellingen en diensten zijn onze medewerkers allen zeer goed bekend met ambtelijke organisaties en hebben zij een goed ontwikkeld gevoel voor bestuurlijke verhoudingen. Hun brede persoonlijke ontwikkeling en ervaring bij uiteenlopende typen organisaties maakt het mogelijk dat de managementstijl wordt aangepast aan de organisatie waarin zij werkzaam zijn.

Projectleiders

Projectleiding is een vak apart. De Adromi Groep traint niet alleen uw medewerkers in projectmanagement, maar zet deze kennis en ervaring tevens in door haar medewerkers als projectleider aan te bieden, bijvoorbeeld bij handhavings- en vergunningverleningsprojecten of op het gebied van externe veiligheid. Aangezien de specifieke vereisten en benodigde kennis ver uiteenlopen, nemen wij bij voorkeur persoonlijk met u door op welke wijze uw organisatie hierin het best ondersteund kan worden.

Neem voor meer informatie over de mogelijkheden
contact op met Jelle Kramer

Neem contact op