VERGUNNINGEN

Of het nu gaat om een Omgevingsvergunning voor milieu of bouwen, een Watervergunning of een vergunning in het kader van de Wet natuurbescherming. Adromi heeft 25 jaar ervaring met het opstellen van complexe aanvragen en de milieutechnische onderzoeken die daarvoor nodig zijn.

VAN A TOT Z

Onze professionals verzorgen het opstellen van aanvragen,
het (voor)overleg met de betrokken overheidsorganen en de implementatie
van de vergunningvoorschriften in uw bedrijfsvoering.
Daarbij geven wij u (juridisch) advies over de te doorlopen procedures,
consequenties voor uw bedrijfsvoering en ondersteunen wij u in eventuele
bezwaar- en beroepsprocedures.

Of het nu gaat om een beknopte (deel)aanvraag of een omvangrijk complex en gecombineerd vergunningtraject. In alle gevallen combineren wij onze juridische en milieutechnische kennis met een goede coördinatie en aandacht voor u als klant. Wij kunnen hierbij efficiënt te werk gaan omdat wij de hiervoor vaak benodigde specialistische expertise zelf in huis hebben. Denk aan het uitvoeren van akoestisch onderzoek, luchtkwaliteitsonderzoek, bodemonderzoek, een QRA, depositieonderzoek, etc. Ook kunnen wij voor u alle benodigde uitwerkingen en onderzoeksverplichtingen in het kader van bouw- en aanlegtrajecten uit handen nemen.

Neem voor meer informatie over vergunningen
contact op met Anton van der Linde of Jaap Coomans

avdlinde@adromi.nl
078 684 55 55

jcoomans@adromi.nl
078 684 55 55