Project omschrijving

Energiebesparingsonderzoek en EED KROHNE Altometer

Adromi heeft voor KROHNE Altometer de afgelopen jaren meerdere energiebesparingsonderzoeken uitgevoerd voor de productielocatie in Dordrecht. Dit is werelds grootse fabriek voor productie van magnetisch inductieve en ultrasone flowmeters.

Met onze onderzoeken heeft KROHNE Altometer invulling gegeven aan verplichtingen op basis milieumanagement volgens de ISO 14001 norm, milieuwetgeving en de Energie-audit (EED) verplichting. Het belangrijkste resultaat is de behaalde besparing op het energiegebruik met de bijhorende kosten en CO2 emissies.

Het eerste onderzoek werd in 2005 uitgevoerd. Op basis van dit onderzoek zijn de mogelijke energiebesparende maatregelen bepaald voor een periode van 5 jaar. Omdat het eerste onderzoek naar tevredenheid van KROHNE Altometer is uitgevoerd, heeft Adromi in 2010 en 2015 opdracht gekregen een revisie op dit onderzoek uit te voeren. Wederom voor perioden van 5 jaar.

Het onderzoek zoals uitgevoerd in 2015 is zodanig uitgevoerd dat het aanvullend op de besparingsinzichten en -doelstellingen ook invulling geeft aan de Energie-audit verplichting voor de EED.

En met resultaat! KROHNE Altometer heeft de afgelopen jaren diverse energiebesparende maatregelen uitgevoerd en ondanks een stijgende productie zijn het elektriciteits- en aardgasgebruik de afgelopen jaren aanzienlijk gedaald!