JURIDISCH

Ons team van juristen adviseert bedrijven, overheden en particulieren in bestuursrechtelijke en privaatrechtelijke vraagstukken. Wij zijn gespecialiseerd op de rechtsgebieden ruimtelijke ordening en milieu en bieden u ondersteuning in beroep- en bezwaarprocedures en adviseren ten aanzien van proceduremogelijkheden. Bijvoorbeeld in het kader van een bestemmingsplanprocedure of een omgevingsvergunningprocedure.

BESTUURS- & PRIVAATRECHTELIJKE VRAAGSTUKKEN

Adromi adviseert al 25 jaar bedrijven, overheden en particulieren in bestuursrechtelijke en privaatrechtelijke vraagstukken. Wij zijn gespecialiseerd op de rechtsgebieden omgevingsrecht en bestuursrecht en bieden u ondersteuning in beroep- en bezwaarprocedures en adviseren ten aanzien van proceduremogelijkheden.

Bijvoorbeeld in het kader van een bestemmingsplanprocedure of een omgevingsvergunningprocedure. Verder adviseren wij over vraagstukken met betrekking tot de Wet voorkeursrecht gemeente, de Onteigeningswet en anterieure overeenkomsten.

BESTEMMINGSPLANNEN & OMGEVINGSVERGUNNINGEN

Naast onze juridische adviesdiensten met betrekking tot beroep- en bezwaarprocedures en proceduremogelijkheden adviseren wij over ook juridisch inhoudelijk als het gaat om bestemmingsplannen en omgevingsvergunningen.

Onze professionals brengen voor u de bouw- en gebruiksmogelijkheden in kaart en gaan als dat gewenst is hierover in overleg met gemeenten en omgevingsdiensten. Wij maken voor u de vertaling van de juridische aspecten naar uw bedrijfsvoering of (bouw)plan. Meer informatie vindt u ook onder ruimtelijke ordening en omgevingsvergunningen.

Neem voor meer informatie over juridische zaken
contact op met Joel Wildschut of Anton van der Linde

jwildschut@adromi.nl
078 684 55 55

avdlinde@adromi.nl
078 684 55 55