Zorg en Onderwijs door CKMZ

CKMZ biedt diverse trainingen aan op het gebied van Zorg en Welzijn en (speciaal) onderwijs. Ze bieden kennistrainingen aan met betrekking tot de ontwikkeling, implementatie en verdieping van kwaliteitsmanagement- en veiligheidsmanagementsystemen. Tevens verzorgt CKMZ competentiegerichte trainingen, methodiektrainingen en diverse trainingen om de interne audit gerichter vorm te geven en meer te laten aansluiten bij de wensen van de organisatie en de context waarbinnen deze opereert. De diverse stadia van ontwikkeling van organisaties en hun context vereisen immers een passende ontwikkeling van auditoren. Dit noemen ze auditspecialisaties. CKMZ verwerkt een continu bewustzijn voor deze aspecten in haar trainingen.

Ga naar de website van CKMZ

CKMZ is een zusterorganisatie van Adromi. Zij verzorgen trainingen met betrekking tot de ontwikkeling,
de implementatie en de verdieping van kwaliteitsmanagementsystemen,
HRM-systemen en veiligheidsmanagementsystemen.