Zorg en Onderwijs door CKMZ

CKMZ (Centrum voor Kwaliteit en Management in de Zorgsector) is een zuster organisatie binnen de Adromi Groep. Zij bestaan uit gedreven adviseurs die werken aan organisatieontwikkeling in de zorg en onderwijssector. Nieuwsgierige professionals die werken aan publieke vernieuwing.

CKMZ biedt diverse trainingen aan op het gebied van Zorg en Welzijn en (speciaal) onderwijs. Ze bieden kennistrainingen aan met betrekking tot de ontwikkeling, implementatie en verdieping van kwaliteitsmanagement- en veiligheidsmanagementsystemen. Tevens verzorgt CKMZ competentiegerichte en methodiek trainingen en diverse trainingen om de interne audit gerichter vorm te geven en meer te laten aansluiten bij de wensen van de organisatie en de context waarbinnen deze opereert. De diverse stadia van ontwikkeling van organisaties en hun context vereisen immers een passende ontwikkeling van auditoren. Dit noemen ze auditspecialisaties. Continu bewustzijn voor deze aspecten verwerkt CKMZ in haar trainingen.

SPECIAAL ONDERWIJS
ZORG & WELZIJN

CKMZ (zusterorganisatie van Adromi) verzorgt trainingen met betrekking tot de ontwikkeling,
de implementatie en de verdieping van kwaliteitsmanagement-systemen,
HRM-systemen en veiligheidsmanagementsystemen.