BRANDVEILIGHEID

Wij adviseren onze klanten op het gebied van brandveiligheid in de breedste zin. De praktische kennis op het gebied van brandveiligheid gecombineerd met de kennis op aanverwante vakgebieden stellen ons in staat maatwerk te leveren. Wij kunnen u onder andere van dienst zijn op onderstaande onderwerpen.

Brandveiligheidsadvies
BAM Audit
Gelijkwaardigheidsonderzoek
Brandveilig Gebruik
Programma van Eisen
Veiligheidsignalering & Middelen

Brandveiligheidsadvies

Het werkveld van brandveiligheid is breed en vergt een uitgebreide kennis van wet- en regelgeving en bouwtechnische expertise. Adromi voorziet opdrachtgevers van passend advies in alle fasen. Denk daarbij aan brandveiligheidsadvies in de ontwerpfase bij verbouw en nieuwbouw alsmede bij de ingebruikname en jaarlijkse toetsing van een bedrijfsgebouw.

Naast toetsing van (ver)bouwplannen verzorgen wij voor u ook het overleg met overheidsinstanties, vergunningsprocedures en meldingen.

Wij vertellen u graag meer over onze diensten in een vrijblijvend gesprek op locatie.

Gelijkwaardigheidsonderzoek

Bij het vinden van gelijkwaardige oplossingen biedt Adromi adviserende en ontwerpende expertise. Daarbij kunt u denken aan:

  • Brandveiligheid van grote brandcompartimenten op basis van NEN 6060 of NEN 6079
  • Berekenen van branddoorslag en brandoverslag tussen gebouwen, ruimten en verschillende bouwlagen conform NEN 6068
  • Berekenen van de permanente en variabele vuurbelasting van en in bouwwerken op grond van de NEN 6090
  • Berekeningen om de tijd te bepalen dat de brandwerendheid van een bouwconstructie weerstand moet bieden tegen bezwijken

Op basis van deze onderzoeken kan worden vastgesteld wat de beste ‘gelijkwaardige oplossing’ is, zodat u zowel aan de brandveiligheidseisen voldoet als aan de eisen die voortvloeien uit kosteneffectiviteit. Wij adviseren u daarbij ook over mogelijke combinaties van maatregelen in de vorm van sprinklerinstallaties, rook- en warmteafvoer (rwa) of het aanbrengen van bepaalde brandwerende scheidingsconstructies.

Programma van eisen

In een Programma van Eisen (PvE) is het ontwerp, de aanleg, het beheer en het onderhoud van een brandmeldinstallatie vastgelegd. Het PvE is tevens noodzakelijk voor het certificeren van de installatie. Daarnaast speelt het PvE een rol in het traject naar realisatie als het gaat om prijsvorming en aannemerselectie. Adromi kan voor u een PvE opstellen en de volledige aanbesteding verzorgen.

Audit brandveiligheid, arbo & milieu (BAM-audit)

Als ondernemer of gebouwbeheerder is het belangrijk te kunnen bepalen of uw gebouw voldoet aan de eisen die op grond van de geldende wet- en regelgeving worden gesteld. Vaak is dit een combinatie vanuit de wet- en regelgeving omtrent brandveiligheid, arbo en milieu. Hieruit volgt onze filosofie deze aspecten altijd zoveel als mogelijk integraal te benaderen.

Om te bepalen of uw bedrijf voldoet aan wet- en regelgeving, om uw aansprakelijkheidsrisico’s te minimaliseren en om als gevolg daarvan mogelijk een voordeel te behalen ten aanzien van uw verzekeringen, adviseren wij uw bedrijfsvoering en bedrijfsgebouw periodiek te laten inspecteren door het uitvoeren van een zogenaamde BAM-audit.

Tijdens de BAM-audit worden alle brandveiligheids-, arbo en milieuvoorzieningen in het gebouw gecontroleerd en getoetst aan de huidige wet- en regelgeving. Resultaat van de BAM-audit is een uitgebreide rapportage met bevindingen en aanbevelingen. Mocht uit de rapportage blijken dat er sprake is van zogenaamde ‘non compliance’ (op onderdelen niet voldoen) kunnen wij u adviseren bij het zo kosteneffectief mogelijk verhelpen van de geconstateerde tekortkomingen.

Brandveilig gebruik

Gebouwen moeten brandveilig worden gebruikt. Hiervoor gelden de landelijke regels uit het Bouwbesluit 2012. Deze regels gelden voor alle gebouwen en bouwwerken en voor elke vorm van gebruik. Dat betekent dat u aan deze eisen moet voldoen. In een aantal gevallen is het nodig om een melding brandveilig gebruik (conform rijksoverheid.nl) te doen of een vergunning aan te vragen.

Adromi kan voor u de aanvraag omgevingsvergunning brandveilig gebruik of een melding brandveilig gebruik verzorgen inclusief de benodigde bouwkundige plattegronden waarop alle voorzieningen die zijn getroffen met betrekking tot brandveiligheid, vluchtwegen en ontruiming zijn aangegeven.

Daarnaast kunnen wij u uiteraard adviseren bij het kosteneffectief voldoen aan de brandveiligheidseisen.

Veiligheidssignalering en veiligheidsmiddelen

Het belang van voldoende en passende veiligheidssignalering (ontvluchten, verboden, voorschriften, etc.) en veiligheidsmiddelen (brandblusmiddelen) ligt voor de hand. In één oogopslag moet duidelijk zijn welk gevaar dreigt, welke veiligheidsmiddelen beschikbaar zijn en op welke wijze het ontvluchten moet plaatsvinden.

Wij adviseren u over de plaatsing van veiligheidssignalering, veiligheidsvoorzieningen en veiligheidsmiddelen. Daarnaast kunnen wij ook het proces van aanbesteding en realisatie voor u verzorgen.

Neem voor meer informatie over brandveiligheid
contact op met Rob Peters

Neem contact op