Project omschrijving

ISO 14001 en NTA 8620 Nobel & Zn.

Adromi ondersteunt en adviseert Nobel & Zn. op het gebied van milieu en veiligheid. Daarbij moet onder andere gedacht worden aan het aanvragen en beheren van vergunningen, het uitvoeren van audits en allerlei werkzaamheden met betrekking tot het gecertificeerde managementsysteem.

In 2014 hebben wij A. Nobel & Zn. begeleidt in het opzetten van een managementsysteem dat onder andere voldoet aan de eisen voor een veiligheidsbeheerssysteem conform de NTA 8620 norm. Daarnaast voorziet het managementsysteem in kwaliteit- en milieumanagement conform de ISO 9001 & ISO 14001 normen.

Het managementsysteem, dat ondertussen al enige tijd naar tevredenheid van de opdrachtgever functioneert, levert een belangrijke bijdrage aan de professionaliteit in de dagelijkse bedrijfsvoering. Daarmee levert dit gecombineerde managementsysteem geen ‘verplichtingen’ maar juist een waardevolle bijdrage in de dagelijkse praktijk.

Ook na de initiële certificering in 2015 blijft Adromi audits en milieucontroles begeleiden en adviseren en ondersteunen wij Nobel bij het invullen van KAM gerelateerde taken. Deze langdurige samenwerking, welke overigens al jaren naar wederzijdse tevredenheid verloopt, zal ook in de komende jaren gecontinueerd worden.