Project omschrijving

Ruimtelijke onderbouwing Dijkwoning Sliedrecht

In opdracht van Brand BBA | BBA Architecten heeft Adromi de ruimtelijke onderbouwing opgesteld en de ruimtelijke procedure begeleid voor de bouw van een nieuwe woning aan de Baanhoek in Sliedrecht. De ruimtelijke afwijkingsprocedure was nodig om op het perceel een nieuwe woning te realiseren welke voldoet aan de eisen van deze tijd. Specifieke punten van aandacht hierbij waren een goede inpassing in het bestaande bebouwingslint, het bouwen in een waterkering, parkeren en akoestiek.