Project omschrijving

Energiebesparingsonderzoek en EED

In opdracht van Damen Shipyards Hardinxveld heeft Adromi voor een aantal locaties energiebesparingsonderzoeken uitgevoerd. Met deze onderzoeken hebben zij invulling gegeven aan de onderzoeksverplichting voor het thema energie vanuit de omgevingsvergunning. Het onderzoek is overigens zodanig uitgevoerd dat het ook voldoet aan de energie-audit verplichting uit de Europese Energie-Efficiency Richtlijn (EED).

Omdat Damen Shipyards Hardinxveld zich al langer bezig houdt met onderzoek naar (en toepassing van) energiebesparende maatregelen is de laatste jaren een flinke daling in het energiegebruik gerealiseerd. Dit heeft een positieve invloed op de daarbij behorende kosten en CO2 emissies. In het kader van dit besparingsonderzoek heeft Adromi het energiegebruik verder uitgedetailleerd, geanalyseerd en aanvullende energiebesparende maatregelen geïdentificeerd. Met dit onderzoek kan Damen Shipyards Hardinxveld ook in de toekomst nog aanvullende besparingen op het elektriciteitsgebruik en aanvullend nog een aanzienlijke besparing op het aardgasgebruik realiseren.