PRAKTIJKDIPLOMA VTH

Vergunningverlening Toezicht & Handhaving

In de huidige maatschappij staat milieu hoog op de agenda.
Wil jij je ontwikkelen, ben je toe aan omscholing of ambieer je een baan in de milieusector.
Dan is de Milieubasiscursus iets voor jou!
Adromi en ECO-job bieden een praktijkcursus aan gericht op technische aspecten, wetgeving en professionele communicatie van het vakgebied milieu.

Niveau

HBO / WO

Duur

10 dagen

Locatie

diverse locaties
& incompany

Milieukunde heeft zich de afgelopen decennia ontwikkeld tot een breed en diepgaand vakgebied met een scala aan specialistische deelgebieden. Het vakgebied is sterk gerelateerd aan andere vakgebieden. Te denken valt aan het vakgebied van de ruimtelijke ordening (voor het opstellen van een bestemmingsplan is onderzoek naar de effecten op het milieu onontbeerlijk), maar ook het vakgebied van de arbeidsomstandigheden (je kunt iets op het gebied van arbeidsomstandigheden verbeteren maar wat zijn de eventuele milieueffecten?) en de bouw (een bouwwerk moet voldoen aan allerlei milieunormen). Kennis van milieukunde is daarnaast onontbeerlijk bij de invulling van duurzaamheid en MVO. Tijdens de cursus wordt ook aandacht besteed aan nieuwe ontwikkelingen in het vakgebied, zoals duurzaamheid, maatschappelijk verantwoord ondernemen en de management standaard ISO:14001.

Cursus inhoud:

 1. Basisprincipes van communicatie
 2. Inleiding recht
 3. Schriftelijk rapporteren
 4. Milieuwetgeving
 5. Omgevingsrecht
 6. Bodem
 7. Geluid
 8. Luchtkwaliteit
 9. Water
 10. Externe veiligheid
 11. Energie
 12. Vergunning verlening

Presentatie eindopdracht + certificaat van deelname

CURSUS INFORMATIE