Training Dossiervorming

Werkwijze van dossiervorming bij Team Grootschalig Opsporing (TGO) en complexe onderzoeken

Het is de taak en verantwoordelijkheid van de officier van justitie een procesdossier samen te stellen in samenwerking met de opsporingsdienst. In dit dossier moeten alle processtukken worden samengevoegd, zowel in belastende als ontlastende zin voor de verdachte. Het procesdossier wordt aangeboden aan het Openbaar Ministerie (OM) en vormt de basis voor de strafrechtelijke vervolging. De juistheid en volledigheid van een dossier is leidend voor een strafzaak.

Adromi biedt de training dossiervorming in complexe onderzoek aan. Een training die samen met de politie Eenheid Rotterdam en Justitie Rotterdam is samengesteld. De training is geschreven voor een groep ervaren dossiervormers, parketsecretarissen en officieren van justitie. Hierdoor ontstaat kwaliteitsverbetering, wederzijds begrip en eenduidigheid in de werkwijze van dossiervorming bij Team Grootschalig Opsporing (TGO) en complexe onderzoeken.

Niveau

MBO/HBO/WO

Duur

2 dagen

Locatie

Hendrik-Ido-Ambacht
& incompany

Leerdoelen/resultaat:

De cursist:

 • beheerst de codering van documenten
 • beheerst de opbouw van een procesdossier
 • begrijpt de verschillende begrippen en terminologie
 • kent de achterliggende visie achter de regeling
 • begrijpt de toepassing van vaste formats (Politie Kennis Net / Justitie)
 • begrijpt de verschillen tussen de opzet van eenvoudige en complexe zaken
 • beheerst het samenvatten van verklaringen
 • is bekend met de OM standpunten van het procesdossier:
  – Aanleveringstermijn;
  – Geheimhouders;
  – Inhoud rechtmatigheidstoetsing

INHOUD / PROGRAMMA

 1. Algemene inleiding
  Waarbij een korte voorstel ronde zal plaatsvinden gevolg door een lijst afkortingen en begrippen.
 2. Casuïstiek
  De casussen vormen een mix van groepsoefeningen en individuele oefeningen.
 3. Theorie
  Het procesdossier is opgebouwd in vier onderdelen: Algemeen dossier, zaakdossier, persoonsdossier en Forensische Opsporing (FO) dossier. Deze zullen elk afzonderlijk besproken worden met de inhoud en opbouw ervan. Tot slot zal codering van de documenten aan bod komen.
 4. Examen
  De cursus duurt twee dagen. Iedere cursusdag bestaat uit een deel theorie en een deel casuïstiek. De verhouding is ongeveer 50% / 50%. Na afloop van iedere cursusdag vindt een evaluatie van de dag plaats. Tenslotte wordt aan het eind van dag twee een eindevaluatie uitgevoerd

Neem voor meer informatie
contact op met René Menneken

Neem contact op