Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Verdiepingscursus afvalstoffen

Binnenkort wordt het nieuwe Landelijk Afvalbeheerplan (LAP3) vastgesteld. In dit plan wordt het afvalbeheerbeleid voor de periode 2017 tot en met 2023 vastgelegd, met een doorkijk tot 2029. LAP3 vervangt het huidige landelijk afvalbeheerplan (LAP2). Het LAP3 heeft consequenties voor alle organisaties die acteren in het afvalbeheer, zoals afvalverwerkende bedrijven, omgevingsdiensten, gemeentelijke overheden, afvalproducenten, bemiddelaars, inzamelaars etc etc. Voor functionarissen werkzaam bij deze organisaties, zoals vergunningverleners en toezichthouders bij omgevingsdiensten maar bijvoorbeeld ook QHSE managers bij bedrijven is kennis van het nieuwe LAP3 onontbeerlijk.

Afgezien van de inwerkingtreding van het LAP3 is er sprake van een sterk toenemende vraag naar grondstoffen, met name door de opkomst van nieuwe economieën en de groei van de wereldbevolking, waardoor afvalstoffen erg in de belangstelling staan. Dit omdat de waarde van afvalstoffen toeneemt vanwege de schaarste aan primaire grondstoffen. Het wordt daardoor steeds lucratiever om afvalstoffen te recyclen. Maar ook de toenemende maatschappelijke druk naar een duurzamer samenleving alsmede de stringentere wet- en regelgeving maakt, dat steeds meer wordt ingezet op preventie en nuttige toepassing van afvalstoffen.

Juist nu is kennis van de mogelijkheden om afvalstoffen nuttig toe te passen als ook kennis van de geldende wet- en regelgeving (en hoe die in specifieke situaties in de hele keten van het ontstaan tot en met het verwerken van afvalstromen kan worden toegepast) veelal onontbeerlijk.

In het kader van deze verdiepingscursus afvalstoffen zal diepgaand worden ingegaan op de ontwikkelingen en kansen in de afvalstoffenmarkt alsmede de praktische toepassing van relevante wet- en regelgeving, met name ook in het proces van vergunningverlening en toezicht.

 • Leerdoelen
 • Inhoud

Na de verdiepingscursus hebben de cursisten inzicht in de theoretische kennis en de praktische toepassing (met name bij vergunningverlening en toezicht) van de geldende wet- en regelgeving op het gebied van afvalstoffen in de gehele keten van ontstaan, (gescheiden) inzameling, opslag, transport (nationaal en internationaal) tot en met de be- en verwerking.

 1. Begrippen (afvalstof/grondstof, typen afvalstoffen, voorkeursvolgorde, nuttige toepassing, hergebruik, bewerken, etc.) maatschappelijke ontwikkelingen m.b.t. afvalstoffen, afvalstoffenketen. Bezoek aan een afvalverwerkend bedrijf.
 2. Wettelijke kader en beleid algemeen (Wet milieubeheer, Activiteitenbesluit, Wet Bibob, Landelijk afvalbeheerplan (LAP), Eural, etc.).
 3. Wettelijk kader specifiek ketengericht, waaronder:
  – (Gescheiden) inzameling: Besluit inzamelen afvalstoffen, Regeling scheiden en gescheiden houden gevaarlijke afvalstoffen
  – Transport: EVOA, Regeling VIHB, Scheepsafvalstoffenbesluit Rijn- en binnenvaart.
  – Opslag gevaarlijke afvalstoffen: PGS richtlijnen.
  – Beheer: Besluit stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen, Besluit beheer autowrakken, Besluit beheer autobanden, Regeling afgedankte elektrische en elektronische apparatuur, etc.
 4. Wettelijk kader administratieve aspecten: Besluit melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen, Landelijk meldpunt afvalstoffen, administratieve aspecten AV/AO-IC (afvalstoffenboekhouding, waaronder het opstellen van massabalansen).
 5. Toepassing wettelijk kader afvalstoffen bij aanvraag omgevingsvergunning (toetsen aanvraag aan het LAP, opstellen en beoordelen AV-AO/IC, toets Wet Bibob, toets Mor, etc.).
 6. Toepassing wettelijk kader afvalstoffen in het kader van handhaving (w.o. controle bedrijf inclusief administratieve controle afvalstoffenboekhouding).
 7. Schriftelijk examen.

De cursus duurt 5 dagen alsmede een examen van 3 uur. Iedere cursusdag bestaat uit een deel theorie en een deel praktijk (waaronder een bedrijfsbezoek). De verhouding is ongeveer 50% / 50%. Na afloop van iedere cursusdag wordt er huiswerk meegegeven (tijdsbesteding ca. 2 uur per keer), dat de eerstvolgende keer wordt besproken. Het huiswerk moet vooraf worden ingeleverd en wordt voorzien van een cijfer.

De kandidaat is geslaagd indien het examen met een voldoende resultaat wordt beoordeeld en het gemiddelde van het huiswerk met een voldoende is beoordeeld. Het diploma is voorzien van de hieronder genoemde kwaliteitslabels, hetgeen inhoudt dat de inhoud van een hoog en diepgaand niveau is zodat het diploma ook die specifieke waarde heeft, waarvoor ons bureau staat. Het programma kan aangepast worden op specifieke wensen van de klant (maatwerk).

Doelgroep

Vergunningverleners en handhavers bij overheden en verantwoordelijken voor afvalstoffen bij de bedrijven (bijvoorbeeld KAMV-managers).

Duur

10 dagen en een examen van 3 uur.

Niveau

HBO, WO

Locatie

Hendrik-Ido-Ambacht of in company

Adromi traint, ontwikkelt en coacht

Adromi Trainingen gelooft in functioneren vanuit welbevinden. Wij verzorgen op originele wijze effectieve trainingen, bijeenkomsten en workshops die erop gericht zijn om het beste uit mensen te halen.

Informatie aanvragen trainingen

U kunt zich snel en eenvoudig informatie aanvragen voor één van onze trainingen. Als we uw aanvraag hebben ontvangen, zullen we binnen 24 uur contact met u opnemen om uw behoeftes en wensen te bespreken.

Uw naam (verplicht)

Uw email (verplicht)

Telefoon (verplicht)

Ik heb interesse in de volgende training

Opmerkingen

Neem de volgende code over.
captcha

Adromi Trainingen

Een team van ervaren trainers staat voor u klaar en kunnen door middel van training en coaching u organisatie en medewerkers helpen op de volgende gebieden

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.